Về quê | Trở về quê gặp lại người xưa

Posted: 18/04/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Về quê

Về trước làng ta một quý nương
Dáng người thon gọn, tóc pha sương
Áo len, quần lĩnh, giày nhung tía
Mày nguyệt, môi tim, má phấn hường
Cách đứng, cách đi, dân tỉnh thị
Lời ăn, tiếng nói, vẻ văn chương
Gái trai, già trẻ, nhìn nhau hỏi
Phải nữ nhân đây khách lạc đường*

Ngô Đình Chương

(*) mượn ý một bài thơ Trung hoa

 

Trở về quê gặp lại người xưa

Khách lạ từ đâu lỡ độ đường?
Bãi dâu thấp thoáng bóng tàm nương
Cây đa bến cũ buông tay nải
Tri kỷ hồng nhan áp má hường
Mừng tủi mắt nhìn nhòa ánh lệ
Ngậm ngùi tay nắm nhạt màu sương
Hoa niên thuở nọ về đâu tá
Xót nỗi lòng nhau sóng thủy Chương

Yên Nhiên

Chú thích

tàm nương: người đàn bà nuôi tằm
thủy Chương: nước sông Chương

Nguồn: Yên Nhiên gửi thơ xướng họa

Đã đóng bình luận.