Tháng tư, chim lạc sẽ quay về

Posted: 19/04/2018 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

Tháp cổ buồn lũ dơi đêm quáng thị
Màu rêu xanh phong nhụy gạch vôi hời
Hồn Chiêm quốc đau thương cùng bách Việt
Eo ruột Đồ Bàn quặn thắt mấy trăm năm

Về đứng giữa phong trần nghe gió hú
Đốt lòng lên chung gục đủ hai bờ
Lò nội chiến nung xương người thất trận
Ai công thần, ai ôm hận xuống mồ sâu?

Không bỏ xứ, ra đi là biệt xứ
Nhánh trâm bầu bật gốc cõng quê đi
Thì đi về nơi những dòng sông đang chảy
Nơi tháng tư chim Lạc sẽ quay về

Thà biệt xứ, lưu vong còn ngẩng mặt
Thương mẹ già rửa thân phận đồng quê
Thương ụ đất cha nằm nghe gió thổi
Mộ kết mà con chí lớn chưa thành

Từng bật khóc cũng từng thức ngộ
Đứng dậy ra sông ngó bốn trời
Có ai biết ở hai đầu đất nước
Ta đang ngồi giữa rừng giáo, bãi gươm!

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn, tháng tư 2018.
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.