Mẹ khóc tháng tư, con khóc núi

Posted: 20/04/2018 in Hoài Ziang Duy, Thơ

Hoài Ziang Duy

Tháng tư ai hát mùa thu chết
Như thể mùa thu đã chết rồi
Bên đó trời Nam còn ảm đạm
Hay đã buồn theo cuộc nổi trôi

Mẹ khóc tháng tư, con khóc núi
Bên nhau núi đứng sử xanh còn
Dẫu biết trời mây bay xuống thấp
Mộ huyệt đấp bồi chuyện nước non

Năm xưa Mẹ đứng trông tin sớm
Chỉ nghe người chết với tang thương
Ở mái tranh xiêu, chiều gió lặng
Như chờ sương khói thoảng mùi hương

Tháng tư Mẹ khóc gìà mi khép
Khép lại cuối đời đổi họ tên
Niềm tin nguồn cội hồn năm cũ
Lớn dần như nước thuỷ triều lên

Tháng tư lại đến không ai hẹn
Mẹ khóc một đời mưa xót xa
Rừng mỗi mùa sang xanh thêm lá
Giang hồ tận bước chiến chinh qua

Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.