Tháng tư

Posted: 02/05/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Buồn làm gi. những con đường đã đổi tên
năm nào tháng tư
chẳng rực đỏ búa liềm
băng-rôn. khẩu hiệu
reo hò. nhảy múa
trên bóng ma quá khứ

Thở dài làm gì. những cái loa treo trên cột điện
năm nào tháng tư
chẳng rộn ràng lời ca tiếng hát
đường vinh quang
tắm máu đồng bào

Đau lòng làm gì. những tờ lịch chưa xé
ngày mai nắng mưa
vui hay buồn
ai biết được
còn một ngày sống là ta còn hy vọng

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.