Còn ngân lệ sử

Posted: 08/05/2018 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Từ lúc quê mình thôi lửa đạn
Xanh mùa thương nhớ, buổi sầu tan.
Chao ôi, mấy lượt lời non nước
Vẫn thế, bao phen chuyện đá vàng!
Dòng mộng đã theo trời viễn mộng
Non ngàn còn lạnh dấu sương ngàn.
Ai hay giữa chốn hồn hoa cỏ,
Lệ sử còn ngân những điệu đàn!

Những điệu đàn xưa ai có hay
Rơi từng nhịp xuống nước non nầy.
Hư danh đã luỵ cùng dâu bể
Lòng thật còn thơm với cỏ cây.
Mắt rộng vẫn xanh tình hạt bụi,
Đời hoang nên tím giọt đài mây.
Dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa…
Hùng sử quê hương đẹp tháng ngày.

South Dakota, tháng 4.2018.
Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.