Còn nỗi nhớ [nhớ] mang theo

Posted: 08/05/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

tháng Tư đi rồi giờ trở dáng tháng Năm
ý nói thời gian [mà chưa kịp nói]
chạy miết nửa đời xếp tàn y khăn-gói
-gió-đưa theo dòng bèo-giạt-huê-trôi

tới đây rồi thì neo bến xa khơi
cũng bộn bề mới hoàn hồn nhớ lại
đi một đỗi là dặm trường xa ngái
quày ngó chi cũng loạn lạc Đông Đoài

nay ở chốn áo cơm đời cứu đói
còn nỗi buồn riêng thì[thầm]sang trang
có xót đau xưa chào buổi tan hàng
cố gắng cách gì cũng dặm ngàn ly biệt

luống nửa đời đã trở trăn khánh kiệt
sông hồ xưa theo bá tánh gian nan
thế thời cuộc rải mưa dầm nắng hạn
bãi bồi xưa vùi dập dấu thời gian

nay còn gói nương dâu mùa vận nạn
mở câu Thơ nương con chữ tiếp vần
một đời Thơ chưa tạt hết bâng khuâng
tiễn tháng Tư còn níu giú phong trần

đầu tháng Năm hốt cơn mưa nổi giận
mưa mù trời bong bóng phỉ đầy sân
ta vẫn chốn thường hằng ra níu trận-
nắng-mưa-đau ngày tháng buổi chiều đời

tháng Năm về duỗi tháng Tư mất lối
trời mưa mau e lạc lối trái mùa
Hạ sắp tới còn mưa mau chi nữa
khiến xót lòng câu chữ níu bài Thơ

nỗi đau thì hằn nỗi quên hằng nhớ
hóa ra còn đau-nhớ-một-tháng-tư
tháng của loạn ly của những giã từ
qua tháng Năm rồi còn níu đau quày lại

thôi quá quan đoạn đường đời chông gai
cứ tháng Năm ngó cơn mưa bất chợt
có câu chữ nào nhắm chừng thêm bớt
thì cứ mạnh tay cho giọt ngắn dài

nhớ quên chi giờ loạn lạc Đông Đoài
vói lại thời gian cũng dặm dài xa ngái
cứ ngồi ngó mưa rơi cho thoải mái
bên ly cà phê thơm đầu tháng Năm

ngày tháng chiều đời ngồi dưới hiên trăng
cứ bỏ trong Thơ đặng thơ-còn-ở-lại
mai lỡ mốt người đi rồi trống trải
mái hiên trăng mờ khuất dáng ngồi xưa…

Trần Huy Sao
Viết dưới hiên trăng 01/05/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.