Tiễn biệt nhà thơ Trần Vàng Sao

Posted: 11/05/2018 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa


Nhà thơ Trần Vàng Sao (1941-2018)

Nhà thơ Trần Vàng Sao vừa qua đời
ngôi sao cô đơn trên nền trời văn học vụt tắt
Không ai còn nước mắt để khóc anh
nơi bể chứa máu xương nội chiến
20 năm cho một cái kết
chiến thắng và bại trận
trên xác những người con cùng mẹ
Ngập ngụa đau thương
chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại
và ở nơi tự do bó rọ
thơ anh bây giờ tôi mới đọc

Không ai trách anh về thời trai trẻ chống Mỹ
ông cha cũng từng diệt Tàu, đuổi Pháp
một trăm năm
một nghìn năm
triệu triệu năm sau con cháu cũng phải thế
họ và anh
và con cháu là những người yêu nước
mang hình hài Tổ quốc ra đi…

Bài học từ anh
đánh động lương tâm bị mù màu
Ngộ ra sự dối trá phi nghĩa
và lắng nghe anh chửi
không phải nhóm ngôn ngữ chợ búa
tục tỉu quá mức hạ đẳng
những ký tự của anh lung linh hình trái tim
sắc và ngọt như những nhát dao
bặp, bặp, bặp, bặp…
cho người sống lẫn kẻ đã chết
được chết thêm một lần nữa
không đợi áo quan, vải liệm

Ai rồi cũng sẽ ra đi
theo cách nào đó mà họ để lại
thương tiếc vô hạn
hoặc oán hận muôn đời./.

Sài Gòn 10.5.2018
Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.