Hằn dấu tháng, năm…

Posted: 14/05/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

ta nay ngồi chỗ không kén chỗ
chỉ ngồi trên ghế dưới hiên trăng
tranh đua tranh sống chi thêm khổ
giờ về bấu víu giữ thăng bằng

ý nói về vui thú điền viên
kén cá chọn canh thêm phiền dỗi
rộn rã ta bà rồi hô biến
bụi cát qui hồi cát bụi thôi

thờn bơn nói giởn chơi mà thiệt
ngồi đứng nằm chi tự lẽ Trời
nào có lột da mà sống miết
sinh diệt vòng tua vé khứ hồi

nên chi giờ níu một chỗ ngồi
ngày thì ngó Nắng đêm ngắm Trăng
thêm bớt Thơ Văn cho giả mỏi
kẻo mai rù mốt lại tiếc thầm

giờ chôn an nhàn xa kẻ chợ
cháo húp vần quanh nợ trả rồi
chỉ có thơ & văn(g) còn vướng nợ
ngồi dưới hiên trăng trả lần hồi

mai nữa người đi thơ ở lại
chiều đời mưa nắng bợt thời gian
bến cũ người xưa dòng thương hải
tang điền thêm rối cuộc bể dâu

nay dưới hiên trăng quày nhớ lại
làm thinh chi đặng mới làm Thơ…

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 10/05/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.