Tam nguyên Yên Đổ | Bạn vàng Vân Đình | Gió tây bạt gió đông

Posted: 14/05/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Về Nguyễn Khuyến


Nguyễn Khuyến (1835-1909)

Tam nguyên Yên Đổ

tổng đốc ba tỉnh Sơn Hưng Tuyên
gặp lúc đất nước điêu linh
tiến thoái lưỡng nan
đành từ quan
về làng
tình thế khẩn trương
ai cũng lo thân
không ai chê
và cũng không khen?

cái học từ chương
thuộc làu sách sử kinh điển
thủa xửa thủa xưa
đậu đạt làm quan
rớt làm vườn
kiến thức trình độ có chừng đó
dễ làm
khó bỏ

Khương Tử Nha
câu cá nơi sông Vị
chờ thời
Hàn Tín
câu cá chợ Hoài Âm
chờ chức
Nguyễn Khuyến lỡ cỡ
câu cá ở ao nhà
chờ chết

không có mợ chợ cũng đông
có mợ cũng chả ai trông mợ về
hết nhà này làm vua
qua nhà khác làm vua
thiên hạ là của chung
thay nhau mà làm vua
thay nhau mà làm quan
có kẻ thanh liêm
có kẻ tham tàn
đến rồi đi
mạnh vì gạo
bạo vì tiền
nhưng không có ai ngồi chờ chết
biết tiến và biết rút

 

Bạn vàng Vân Đình

chả bấy lâu bác tới chơi nhà
cà fê không có chả có trà
ao cá cũng vừa vét tháng trước
cá con lái cá thả hôm qua
gà qué dịch lan tràn chết tốt
chỉ dàn bầu bí mướp đương hoa
cao đường cao mỡ kiêng đủ thứ
bác đến chơi nhà chơi với ta
giường treo ở giữa giờ buông xuống
tri âm cũng chả ngại đường xa
toàn “thất thập cổ lai hi cả”
bây giờ Nghè mai mốt thành ma
Yên Đổ Vân Đình cùng một huyện
nước lạnh tạm thay một chén chè
phong thấp nên thường xuyên chống gậy
người thường hai cẳng mình lại ba
thế thời thôi trả cho thời thế
gay go chi đến mấy lão già?
hôm trước có thầy Chu Án Sát
biếu chơi ngay hai chậu hoa trà
mắt mờ mờ toét nom chả rõ
hữu sắc vô hương chả nhận ra
bốn tay bằng hữu cầm cho chặt
ngoài trời thanh thót hạt sương sa

cái thế cái thời
cái thành cái bại
có ngừơi thảnh thơi
có người đi đái
đang thủa nam bắc tranh hùng
thì cáo lão về vườn
câu cá
ưa nhàn
ưa khỏe

 

Gió tây bạt gió đông

khoai tay lấn khoai lang
đến cụ Tam Nguyên
trước cuộc diện mới
cũng chạy làng

sóng đời toàn những ba đào
lên voi xuống chó khác nào rong rêu
cân xong thì cũng nhẹ hều
nặng ngang với bấc một chiều xót xa
cũng bằng cụ tú nhà ta?
toàn xương không thịt không da không lòng?
toàn là cá chốt lòng tong

một.hai.ba nguyên
thời thịnh làm một lúc
ba tổng đốc
Sơn Hưng Tuyên
giặc tới
không mưu không kế
từ quan

Cảnh nào mà chẳng đeo sầu
sông nào mà chẳng thuyền câu lượn lờ
đêm nào mà chả nằm mơ
chén anh chén chú cơm no rượu tràn
đêm nào mà chả thở than
ngày nào mà chả lậy quan con về

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.