Về thăm biển Trần Đề | Huyễn mộng

Posted: 15/05/2018 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Về thăm biển Trần Đề

Có cửa biển nào sống mãi trong anh
Một rừng bần xanh bao mùa đơm trái
Đỏ dòng phù sa đắp bồi sông cái
Tấm lòng chia bùi sẻ ngọt gừng cay.

Có cánh đồng năng phèn nặng bao ngày
Nuôi lớn con người tháng năm chinh chiến
Một đời cha ông lấn rừng bám biển
Cho cá đầy thuyền mỗi chuyến ra khơi.

Hỡi những chàng trai da rám mặn mòi
Má lúm đồng tiền duyên đưa cô gái
Qua thưở đói nghèo nếm từng khổ ải
Khát vọng đổi đời từ ước mơ xa.

Rộn rã tiếng cười phố chợ Kinh Ba
Đánh bắt xa bờ ngày đêm cảng cá
Điểm hẹn đi về nhấp nhô sóng lá
Tiếng vỗ mạn thuyền bát ngát ngọn sông.

Theo em về mùa lễ hội nghinh ông
Nhớ mùi bấc thơm cá đù cá đuối
Có ánh mắt em làm anh bối rối
Cửa biển Trần Đề đẹp tựa mùa xuân.

 

Huyễn mộng

Mười năm rũ bụi vô tình
Cuốn chăn chiếu cũ khắc hình bóng nhau
Trận cười trôi dạt chiêm bao
Đời đan mắc võng tạc vào quán không .

Mười năm nằm vạt cỏ hồng
Hồn hoa treo bóng lá bồng bềnh lay
Âm người vang cuối cơn say
Chạm bông chuối đỏ nhuốm đầy tai ương.

Mười năm lạc giữa hồ trường
Khuya nghe nhạc ngựa nhịp đường khua trăng
Vực sâu vết đá lăn trầm
Ta trong huyễn mộng ngỡ tằm hóa thân.

Mười năm Từ Thức về trần
Thấy nương dâu hóa trời gần biển xa
Mưa nguồn chợt nổi phong ba
Chim hoang bỏ núi hẹn ta về cùng.

2/5/2018

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.