Mẹ già | Đừng

Posted: 16/05/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Mẹ già

xác người nhiều năm qua
làm phân bón cho rừng lồ ô
ngút ngàn, xanh thẳm

nắng xuyên vòm cao rực rỡ
sương vờn lá
tan vào thinh không

trong cát bụi hoang vu
ai người nằm xuống
ai người vò võ đợi trông

thiếu phụ năm xưa, mẹ già hôm nay
thế kỷ đau thương chất chồng thân xác mẹ
mệt mỏi, trơ trọi như phế tích

mệt mỏi từng lóng xương, thớ thịt
một thời đã xa, một đời sắp qua
còn lại tro tàn mặc niệm

 

Đừng

đừng ca
như khóc
lời thức ngủ thiên thu
đừng cười
xao động
giấc trùng sinh công phu
đừng ăn
hoa độc
dù trăng tỏ trăng lu
đừng tìm
ẩn dụ
cuộc thăng trầm phù du
đừng hỏi
ngày tháng
ôi ảo mộng sa mù

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.