Nghè Và | Tam Nguyên | Lão cai và tù

Posted: 18/05/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Về Nguyễn Khuyến


Nguyễn Khuyến (1835-1909)

Nghè Và

nguyên quán làng Yên Đổ [tục gọi làng Và]
huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam
gia đình khoa bảng đậu tam trường
nhậm chức tổng đốc Sơn Hưng Tuyên
[Sơn Tây – Hưng Yên – Tuyên Quang]
nước nhà lúc bấy giờ nửa trăng nửa đen
nửa Tây nửa ta nửa trắng nửa đen
xuất cũng năm bẩy đường
xử cũng dăm ba nẻo
nhâm mắt kèm nhèm xin từ quan
ngôi kèm trẻ nơi phủ tổng đốc Hoàng
một thứ tù nhân giam lỏng

ngày ngày dậy dăm ba chữ
“chi hồ giả dã”
y Vương Ông giữa đường đưa đầu vào rọ
thằng bán tơ kia dở dói ra?
chí nam nhi thua chí đàn bà
ngồi làm chủ tao đàn mà tan nát ruột
một bồ kinh luân một thời bế tắc
thác không xong mà sống khôn cùng
yêu nước thương nhà ấm ức trong tim
thương Tố Như viết đoạn trường
mà ruột đau từng khúc

đậu Tam nguyên
nhai văn nhá chữ xếp xòng
loạn
không cần dông

Tam Nguyên Yên Đổ
kỳ thi nào cũng đứng đầu
nửa chừng loạn lạc
cút
ngồi trên thuyền câu?
câu gì?
câu để quên

 

Tam Nguyên

thằng bán tơ Lê Hoan dở dói ra
làm cho liên lụy đến lão Vương
Nguyễn Khuyến ta
nửa khách nửa là tù giam lỏng
vịnh Kiều dặn mãi cõi Bắc Hà
thơ thoét đúng là đồ ba vạ
lẩn thẩn bước chân gậy chống già
bốn mắt sao mà nhòa ngấn lệ
Kim Kiều Trọng Sở Khanh với Tú Bà
Tam Nguyên Yên Đổ nay đã đổ
bìm bìm leo tuốt luốt dàn hoa
Vân Đình Dương Khuê giờ đâu tá
ở đây sao lại cứ nhớ nhà?

 

Lão cai và tù

nhà giam là cơ ngơi của lão Hoàng
lão vừa là cai tù vừa là quan
kẻ tù duy nhất là Nguyễn Khuyến
không ủng hộ Tây lập trường lưng chừng
nếu đưa Tam Nguyên ra tòa án binh
xử tới bến cũng là vô tội
thôi thì làm gia sư chủ tịch hội Tao Đàn
chuyên ngành Kiều lẩy bói Kiều thời loạn
thôi thì thằng bán tơ dở dói ra
khi không Vương Ông bị giam lỏng
đau hơn hoạn
đứa được làm vua kẻ thua là giặc
bọn Tú Bà Mã Giám Sinh Sở Khanh
Lê Hoan Hoàng Cao Khải
đúng là một bầy khốn nạn

xác Đỗ Mục nổi lềnh bềnh trôi
theo sau rác rưởi và bèo củi
trên bến Tần Hoài
bên sông gái đĩ còn vang hát
tiếng trống kèn còn ròn rã
giữa đất trời ghiêng ngả
giữa cuộc đổi thay
vô mưu
bó tay?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.