Thơ văn viết dưới hiên trăng

Posted: 22/05/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

mai nữa không Thơ e ngừng thở
giờ còn thở đặng cứ làm Thơ
cuộc lữ vần xoay chừng ngấn đó
hơn thua chi nữa mà ganh nhau

ta vốn khó ưng đời bát nháo
trải nương dâu thương hải tang điền
bèo giạt hoa trôi về chốn lạ
hòa nhập dòng cơm-áo-gạo-tiền

lâu lâu chan mứa tình hương cố
bày ra câu chữ dán bài Thơ
tâm sự buồn vui đâu chuốc đó
bỏ miết trong Thơ thuở tới giờ

thi thoảng bày thêm ra truyện ngắn
nối dài thêm tình tự dòng Thơ
gộp chung thơ&truyện cho đủ ngấn
in (sâu) ấn (đậm) chỉ vậy thôi

cũng chẳng mong cầu chi danh phận
thơ văn cứ rải suốt chặng trường
cơm-áo-gạo-tiền đời vướng bận
cũng cố dành riêng chút dễ thương

giờ Thơ nương Truyện từ cuộc sống
có sao viết vậy chuyện vui buồn
câu chữ đâu cần chi hào nhoáng
cứ an nhiên vẻ dáng đời thường

cho đặng níu nhau tìm hương cố
kẻo mai ghé mốt lại nhang trầm
gom góp chút gì thêm chút đó
in [sâu] ấn [đậm] cuộc phong trần

Trần Huy Sao
viết dưới hiên trăng 15/05/2018
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh bìa sách

Đã đóng bình luận.