Thu điếu đóm | Thu điếu | Tiến sĩ giấy

Posted: 22/05/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Về Nguyễn Khuyến


Nguyễn Khuyến (1835-1909)

Thu điếu đóm

thu ẩm thu thực
thu điếu thu đóm
đất nước loạn ly
người chết nơi thành
người chuồn người đi
quan cũng như tốt
cỏi áo cùng quần
chỉ còn thân không
trà trộn với dân
thăng mất

đất còn vua còn
giang sơn còn tổ quốc còn
tiến sĩ được liệt vào bậc nhất
nước mất nhà tan
bị ngoại quốc xâm lăng
vô học cũng ngang tiến sĩ
bày nơi hàng mã
toàn là giấy
tòan là giả

cụ Đồ Chiểu
cụ Tam Nguyên
hai người sinh ra đủ cả hai mắt
không dùng làm gì? đành để mù

 

Thu điếu

ao thu lạnh lẽo nước trong veo
ôi cái mạng người bé tẻo teo
làm quan tổng đốc kiêm ba tỉnh
về hưu ôm mãi một cái nghèo
bạn cũ Dương Khuê nằm nuôi bệnh
còn ta khấp khểnh bước thấp cao
ngồii trơ thân cụ trên thuyền lá
cá chả ăn câu núp dưới bèo
lá rơi lác đác trên mặt nước
thu về mây núi vẻ buồn hiu

cũng chả giầu mà cũng chả sang
chả gầy chả béo chỉ làng nhàng
triều đình rặt những phường Ưng Khuyển
trên dòng đò dọc lại đò ngang
tham chánh vương vào buổi nhiễu nhương
ê a đứng giữa đám phông tuồng
râu ria hia mão sao mà chán?
mặt đen vẽ trắng cũng i uông
vua chèo thêm một lũ quan chèo
một sân gà vịt lẫn chuồng heo
một lũ bồ câu tìm kiếm thóc
bên cọc cầu ao một vạt bèo
vàng thau lẫn lộn thời thương hải
mắt nhòa ngấn lệ đứng nhòm theo?

 

Tiến sĩ giấy

ao thu lạnh lẽo nước veo trong
Nguyễn Khuyến Vân Đình kể như xong
tiến sĩ giờ là tiến sĩ giấy
thân phận ngang hàng cá lòng tong
thời thế Tây Ta lộn tùng phèo
rừng xanh trơ lại tiếng thông reo
con sưới ngoằn nghèo nơi ghềnh núi
nhô ra dăm tảng đá tai mèo
Dương Khuê bạn hỡi về Yên Đổ
giường treo hạ xuống chốn thâm tình
mỗi người dùng tạm ly nước lạnh
ngó mắt làm lơ buổi chiến tranh

đương tròn hoá vuông
đương quan hóa dân quèn
đương sang chuyển qua hèn
đang uống rượu trà
chuyển qua uống nước sông
xưa quan
giờ bần cố nông

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.