Mưa xưa | Gió biên thùy

Posted: 23/05/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Mưa xưa

Tặng anh Phan Tấn Hải, dòng mực bát ngát thi ca.

Bốn phương, mời gió bốn phương
Đất đai tắm táp một nguồn mưa xưa
Máu me tâm huyết thượng thừa
Hiên trăng ai thắp bạc mùa thu phong
Mặt trời con mắt phương đông
Từng hồi chuông nguyện về rong gió chiều.

 

Gió biên thùy

Nghe gì lũ dế reo mùa hạ
Diệu âm hề, tiếng gáy dậy thiên thu
Ngồi đây em, cớ gì quay hối hả
Bến sông mưa ta nhớ gió biên thùy.

Tâm tánh bỗng dưng xanh với cỏ
Cười vu vơ và thóc lúa đơm bông
Con mắt ướt pha chi màu lá mạ
Tấc lòng này trời đất đó mênh mông.

Bàn tay chưa rám màu sinh diệt
Đã thấy muôn trùng mây trắng bay
Bốn phương trẩy hội mùa sen biếc
Mộng ủ trăm năm trổ một ngày.

Cứ thả đời mình trôi với biển
Những đời sông đã cạn tự bao giờ
Vòng quanh sương đọng cùng chu biến
Một đời chớp mắt đã hoang vu.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.