Nơi gắn bó hành cơn

Posted: 23/05/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung


Ly cà phê
dinhcuong

đồng tâm trạng
danh xưng quốc gia nuôi khôn lớn
đời buộc lãng quên
để lòng ai, lòng tôi buồn mất mát

giận phàm phu
biểu đồng tình về khúc nôi mình đang trổ hoa
bỗng thất thân. trấn lột. lạc đàn
phương trời cũ biết tìm đâu?

cầm hộ chiếu
thiết thân mấy khóc. đất mẹ bể dâu
thể chế không tồn tại, không dẫn đầu
quốc tế nhìn tôi cúi đầu. lữ khách!

tiếng mẹ đẻ
gọi khẽ giữa xôn xao
chừng như lối phố xưa nào
quê nhà? sững dạ. đất nhà người ta
phố chợt mưa nhoà
quê nhà mù mịt!

thân ở trọ
đếm giọt cà phê hiên quán lạnh
giọt cà phê đen sánh, chạnh vĩa hè quê
buồn nhũng giọt đen ruồng bỏ

cũng đành quen
sở học tôi thất thời chốn cũ
cũng ấm no cú lỡ đàng
đám con đàn, sao tôi kỳ vọng
nhớ làng, vun đất mẹ thời sau

miễn bàn không?
mấy tách cà phê chụm lại bên kia
phiền lòng nơi từ giả
thịnh cơn hành hình. dân dã

Viên Dung
20/05/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.