Qua rồi mấy mùa đông

Posted: 25/05/2018 in Anh Tuấn, Âm Nhạc, Diệu Lam

Diệu Lam

Nhạc và lời: Diệu Lam; Tiếng hát: Anh Tuấn

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.