Bát nguyện tu tâm / Eight verses of training the mind

Posted: 25/05/2018 in Bắc Phong, Geshe Langri Tangpa, Thơ

Geshe Langri Tangpa
Rigpa Translations
Bắc Phong chuyển ngữ nhân mùa Phật Đản 2562.


Geshe Langri Tangpa (1054-1123)

1.
trân quí hơn phước báu
là tất cả chúng sinh
nguyện đạt thành đạo quả
với muôn loài trong tim

2.
nguyện trong mọi giao tiếp
thấy mình phận hạ nhân
và thành tâm cung thỉnh
người khác bậc cao tôn

3.
quán chiếu mọi hành động
khi phát khởi tà tâm
làm mình hay người khổ
nguyện đối phá mê lầm

4.
gặp chúng sinh bất hạnh
bị ma chướng khổ hành
nguyện cung kính đón nhận
như bảo vật thế gian

5.
dù bị người ganh ghét
hành hung thóa mạ lời
nguyện mang thân bại trận
dành chiến thắng cho người

6.
nếu người nào mình giúp
trong kỳ vọng vô bờ
hãm hại mình vô lý
nguyện kính như tôn sư

7.
làm phúc các từ mẫu
bằng bất cứ cách nào
nguyện nhận thầm hoạn nạn
để họ không khổ đau

8.
bát phong (*) chẳng suy chuyển
hành đạo mãi không thôi
mọi sự đều vọng tưởng
nguyện thoát kiếp luân hồi

(*) Bát phong: được/thua, sướng/khổ, khen/chê, vinh/nhục

Eight verses of training the mind

1.
By thinking of all sentient beings
As more precious than a wish-fulfilling jewel
For accomplishing the highest aim,
I will always hold them dear.

2.
Whenever I’m in the company of others,
I will regard myself as the lowest among all,
And from the depths of my heart
Cherish others as supreme.

3.
In my every action, I will watch my mind,
And the moment destructive emotions arise,
I will confront them strongly and avert them,
Since they will hurt both me and others.

4.
Whenever I see ill-natured beings,
Or those overwhelmed by heavy misdeeds or suffering,
I will cherish them as something rare,
As though I’d found a priceless treasure.

5.
Whenever someone out of envy
Does me wrong by attacking or belittling me,
I will take defeat upon myself,
And give the victory to others.

6.
Even when someone I have helped,
Or in whom I have placed great hopes
Mistreats me very unjustly,
I will view that person as a true spiritual teacher.

7.
In brief, directly or indirectly,
I will offer help and happiness to all my mothers,
And secretly take upon myself
All their hurt and suffering.

8.
I will learn to keep all these practices
Untainted by thoughts of the eight worldly concerns.
May I recognize all things as like illusions,
And, without attachment, gain freedom from bondage.

Geshe Langri Tangpa
Rigpa Translations
Bắc Phong chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.