Archive for the ‘Anh Tuấn’ Category

Diệu Lam

Nhạc và lời: Diệu Lam; Tiếng hát: Anh Tuấn

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3