Tặng thơ xanh nhạc vàng

Posted: 25/05/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


ca sĩ Thu Vàng

khai sinh, nhan
đọc Ngôn Ngữ Xanh, km

vàng nhu về ôm dáng trời
trên vai tịnh mỏng
đẹp ngời thanh văn
vừa mới nghe như
lâm sàng
tao nôi hiện thực
mơ màng đản sinh
hương. là dụ của tàng kinh
tờ ngâu mảnh muội
vô hình nương
bay
mùa sâu
ân tứ vực bầy
cánh rêu hồng một vết
phây phẩy
chìm

hát cùng thu

tìm đâu
muôn mầu hoa nắng lung linh vương chân êm

(Tìm Đâu, Nguyễn Hiền)

trong cái nắng có màu trong
lòng tay có gợn tơ đồng run run
hát. là tìm một môi hôn
cho âm rướn lạnh
giữa nồng nàn thiêu
hát. và hát.
run rẩy.
thiều
mỏng mảnh thanh tú
mờ xiêu dáng cầm
hát thu vàng khúc thụ ân
miền xanh thiên hựu đuối trần hoan ca

Hoàng Xuân Sơn
dec 2017 / jan 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.