Đường sương bay | Lá sen | Mùa dược thảo

Posted: 30/05/2018 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Đường sương bay

Này em từ buổi khai thiên
Gió mưa vẫn rót hồn nhiên với trời
Sớm mai cây cải bồi hồi
Là khi lũ bướm về bồi sắc hương
Bàn tay sen búp chồi nương
Hành phương bát nhã một đường sương bay.

 

Lá sen

Phải người con mắt lá sen
Đã mang bùn đất làm quen với trời
Dường như thất đại đương bồi
Đầm sen đương ủ một thời hoa nghiêm
Ngồi đây với ánh trăng đêm
Ai treo chi bức tranh thiền mong manh.

 

Mùa dược thảo

Núi xanh ngăn ngắt mùa dược thảo
Ta đứng bên đồi mưa Pháp Hoa
Cỏ cây bỗng chốc thay dung mạo
Hà sa hà sa lệ nhạt nhòa.

Mở cánh cửa không hề! vô ngã
Có gì thơm thảo tận hư không
Máu tim dấy động mùi rơm rạ
Tấm ngực trời thơm áo phượng hồng.

Mưa xanh ngang núi mây từng lớp
Tấm lưới châu hề! tấm lưới châu
Trùng trùng vạn pháp duyên tan hợp
Biến hiện trôi chìm giữa biển tâm.

Ta hẹn em về mùa thảo dược
Bùn sen ngơ ngác tiếng mưa rào
Chớ hỏi vì sao con trăng khuyết
Tam giới rơi đều, bọt nước xao.

(Cảm xúc khi đọc phẩm “DƯỢC THẢO DỤ” trong PHÁP HOA KINH.)

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.