Chép thơ của người bạn ở trong mình

Posted: 31/05/2018 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

tôi không có một cố hương
vì tôi còn có quê hương đàng hoàng
dù ở đó, bọn sói lang
đã đang cậy thế bầy đàn dương nanh

đồng bào tôi giữ hiền lành
dĩ hòa vi quí tạm đành giả lơ
rũ thầm nhau làm si khờ
một ngày trời đẹp bất ngờ biết đâu

lạ lùng chi bọn ba tàu
ngàn năm cái gốc chư hầu bật tung
dân tôi yêu nước vô cùng
mỗi người là một anh hùng hữu danh

tên tuổi đã ấm sử xanh
chắc sẽ tiếp tục hùng anh giống nòi
tôi già yếu chịu co vòi
cháu con chí khí uy oai thiếu gì

than oán mạt sát làm chi
góp tay thực tế tùy nghi hết lòng
nửa thế kỷ mấy mươi năm
vậy mà vận nước chưa xong, lẽ nào!

xót lòng gọi tiếng đồng bào
ngó nhau chỉ thấy hao hao người mình
đã lâu cương quyết làm thinh
sáng nay người bạn chí tình đến thăm…

Luân Hoán
7:32 sáng 30-5-2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.