Hãy để ngày ấy lụi tàn

Posted: 31/05/2018 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

Sóng dạt chiều nay bãi xơ xác.
Tro tàn bếp lạnh hờn Xuân-Thu.
Đã ngủ thiếp bên lề cô tịch
còn nghe bứt rứt nợ giang hồ.

Từ độ lăn thân vào thế sự
giữa rừng gươm phỉ chí reo hò.
Đã dựng đời ta trên mộng lớn
thì đừng ray rứt mộng bâng quơ.

Ta quên bẵng chút tình nơi cố quận
ngày xanh mê mãi nghiệp cung đao.
Chí lớn ngạo đời qua dâu-bể
chưa bao lăm đã rách nát chiến bào.

Cuộc cờ chưa tan gối đã quị.
Đan thanh vùi dưới bóng nguyệt tà.
Khi sực nhớ tấc lòng tri kỷ
tình xưa khăn gói đã đi xa.

Ta khập khiểng giữa hai bờ sinh tử.
Quanh đây vọng tưởng hóa sương mù.
Thế sự cuốn trôi thành cổ tích
và ngàn đời son phấn cũng hoang vu.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.