Hồi âm | Chiều sơn thôn

Posted: 04/06/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Hồi âm

Đàn ai thiên lý vọng thiền môn
Xóm Núi dốc lên cỏ lối mòn
Chánh điện hào quang luôn rực sáng
Quanh sân mây gió lúc vui buồn
Hồn thơ lạc nẻo rừng mai trúc
Kinh kệ hồi tâm tiếng mõ chuông
Quá khứ, vị lai trong mỗi niệm
Chung trà sen mạn hướng Hoa Thôn

Ngô Đình Chương
(Thiền Sư Xóm Núi)

 

Chiều sơn thôn

Dừng chân xóm núi trước sài môn
Dấu vết thời gian đã mỏi mòn
Đá tảng rừng xưa rêu biếc phủ
Cội hoa vườn cũ gió hiu buồn
Mây trôi lờ lững nghiêng soi bóng
Chim hót lời kinh hòa quyện chuông
Âm vọng đâu đây lời hạnh ngộ
Bâng khuâng sương khói phủ cô thôn

Yên Nhiên

Nguồn: Bài do nhà thơ Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.