Đại thụ trổ hoa

Posted: 07/06/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi Phạm Hồng Ân

Đại Thụ Trổ Hoa, Thơ, Phạm Hồng Ân
một-trăm-sáu-tám trang giấy trắng bìa sáng chói
bạn gỏ chữ. tiếp vần. lặng thầm dưới Hiên Thư Các
cuối cùng ghi mấy dòng thân mến tặng tôi

mở trang 9. đọc. thấu. tâm đầy vơi
bài Đại Thụ Trổ Hoa khơi dòng độc đáo
e chuyện đời thường vốn ruồi bu bát nháo
nay tĩnh lặng. ngộ thiền. dưới. Hiên Thư Các!!!!

đêm.trụ hình. gươm giáo
tà. bủa vây. bốn bên.
giữa bệ rồng. bá đạo.
ta.trúng. mũi tên em.

mũi tên. xuyên. tâm thức.
độc tố. trùng trùng. thi
bắn lên. từ. trí vực
từ lòng huyệt. bất tri

khoanh vùng ảo. ta. cúm
hoành hành. một vết đau.
núi. có cao. thành cụm.
cũng. vươn. mây khói. sầu.
biển. có dài. vô lượng.
cũng. thăm thẳm. nỗi sầu.

mũi tên em. thi chú.
ngẫu phối. hồn thơ. ta
như một cành. đại thụ.
nhánh già. bỗng. trổ hoa

(01.Vùng ảo. cúm. 14.18) [*]

bạn thường ngày vẫn phân miên mỡ nạc
ai nói dặm xa bạn vẫn cứ cười gần
sao trong Thơ dấu chấm cứ cười gằn
lạ hoắc Phạm Hồng Ân đời thường cơm-áo

-gạo-tiền [chắc là] không đặng phép chen vào
nay đại thụ trổ hoa tựa dòng Thơ khơi mạch
cứ ấn [sâu] in [đậm] nâng niu từng trang sách
bạn có là đại thụ đâu mà( đòi) trổ hoa

chỉ là kẻ mê Thơ hành cho đày đọa
từ lúc quê nhà phiêu giạt tới quê xa
Thơ vẫn cứ quẩn quanh đòi chung chạ
không nhả không buông cho đã mứa vui buồn

cám ơn bạn cuối chặng đời vay mượn
còn làm Thơ còn người để tặng Thơ
tôi đang đọc dưới Hiên Trăng đang đợi
kịp Trăng lên hòa quyện với dòng Thơ….

viết dưới hiên trăng 29/05/2018
Trần Huy Sao

[*] bài Đại Thụ Trổ Hoa, thơ, Phạm Hồng Ân

Đã đóng bình luận.