Hồn tử sĩ | Bảo vệ giang san | Chớ quên giặc thù

Posted: 08/06/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Hồn tử sĩ


Tranh Nguyễn Hùng Sơn

Người lính trẻ trong đêm tử trận
Ôi tháng Ba đành đoạn oan khiên
Tiễn đưa anh và tuổi hoa niên
Về miên viễn hư vô cùng tận

Chiếc nón sắt anh còn để lại
Mắt long lanh với nụ cười hiền
Mây trời bay trôi hết muộn phiền
Chim vẫn hót nơi vùng biên ải

Bảo vệ giang s​a​n


Tranh Nguyễn Hùng Sơn

Một thuở tung hoành trấn núi sông
Không gian tổ quốc sắt son lòng
Ngăn làn sóng đỏ tràn biên giới
Trang sử oai hùng lập chiến công
An Lão Bồng Sơn vùng hiểm địa
Mùa Hè Đỏ Lửa mản​g​ trờ​i​ long
Phượng hoàng xoãi cánh bay cao mãi
Không hổ danh dòng máu Lạc Hồng

 

Chớ quên giặc thù

Mối thù truyền kiếp tự bao giờ
Bè đảng gian tham cứ giả ngơ
Mặt cáo đuôi chồn bầy dã thú
Tàu ô phương Bắc rập rình chờ
Đất đai biển đảo dần dâng hiến
Chủ thuyết ngoại lai vẫn phụng thờ
Bán nước cầu vinh — vòng khổ lụy
Tội đồ dân tộc chẳng còn ngờ

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.