Xế chiều

Posted: 08/06/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

em ở góa cho trọn ước nguyền
sau khi chồng chết vì bệnh tim
tôi cũng bệnh tim nhưng chưa chết
giống như chồng em tôi yêu em

tử tế với nhau tình láng giềng
vật gì khiêng nặng để tôi khiêng
tôi khiêng mối tình tôi mỗi bữa
mỗi bữa bây giờ đã sáu năm

tôi tỏ lòng tôi qua văn chương
tặng thơ em đọc chỉ cảm ơn
rồi nói lảng sang ngay chuyện khác
tôi cười mà buồn nhói cả tim

em khen tôi người có tâm hồn
tâm hồn tôi một khối cô đơn
em cũng biết lòng tôi sung sướng
mỗi lần em mời đến nhà ăn

tôi với em hai chiếc lá vàng
mọc gần nhau trong ánh tà dương
bữa nọ cầm tay em cho nắm
xong nói bạn già để tui yên

giúp nhau lúc khỏe lúc ho hen
sáu năm tình chỉ đủ tương lân
rồi em báo vào viện dưỡng lão
cấm không cho tôi nhập viện cùng

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.