Hoang đường

Posted: 08/06/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

buồn gánh giang sơn sút xổ
ta dắt em tìm mối gỡ trần thân
xót má hồng lấm lem phận
giặc chốt thân, đếm từng bận thăm nuôi

giang sơn đổ, không đỡ nổi
khựng truông, té mộng, khó trỗi nên người
bề em tất tả đứng ngồi
bề ta ngậm đắng, cắn môi đợi về

giang sơn vỡ tràn khó dễ
ta bỏ đi hồn nước kể bên vai
thấu tâm can, khó về lại
đã bao lần muốn, dợm, lại bước thôi

buồn gánh giang sơn sút xổ
ta với em tìm mối gỡ không ra
gỡ sao ra, đời biến lạ
tự thực dân bạo hơn cả thực dân

thảo dân phơi trần lận đận
của hương hỏa bị tướt dần. dậm chân
kêu trời! loạn quan ăn bẩn
cội nghìn năm hồn bất nhẫn: hoang đường

Viên Dung
27/05/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.