Mầu của tư

Posted: 12/06/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Nhà thờ trắng, trăng xanh và ngựa
dinhcuong

cũng không có gì ghê gớm
khi tôi nói lái một chữ
bần thần
bằng bức xúc rốt ráo
xin đừng nhăn mặt
nói nhịu nói lắp
có nghĩa mình đương căng dây dọi
làm thước thợ đo tường
vượt quá rặng liễu thuỳ thanh
dâng về diệp lục tố
mai này cây non tái sinh
mít dái mái dít
treo lòng thòng
những trường thành vô cảm

bạn đừng cầu giùm phật độ
tôi cũng chỉ là một thứ tinh ma ở đời
không trai
không tịnh
xạ ảnh luông tuồng
đường thẳng nắn đường cong
mà tuyên đức vẫn kính dường
cao trên hết thảy tầng cao
bình nguyên hoa lệ
kính cẩn bưng mặt mình
liếm láp mượt mà
cỏ. cùng âm linh thời thượng
tâm kinh chôn giấu
hoa là dấu chỉ đăng đàn
phấn sinh thù mấy ai nhặt được
nơi cửa đời nghiêm cấm

hãy nô nức quần thoa
thêm một tràng ước lệ

Hoàng Xuân Sơn
19/8/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.