Kiếp người

Posted: 12/06/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

Chu Vương Miện & M.loan hoa sử

thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc?
địa sanh thảo hà thảo vô căn?
có người thác sanh ra là Nguyễn Huệ
Bắc Bình Vương
có người sinh ra làm tổng đốc Hòang Diệu
có người sinh ra “một thời đồ điếu ”
chả Trương Chi mà cũng chả Khương Tử Nha
có người đương thời chỉ sống qua loa
vừa thoáng bình minh đã thành bóng xế
có những vì vua vừa lên ngôi đã thành phế đế
chết trong ngục tù hoặc bị lưu vong 
chả biết thế nào? vũ trụ càn khôn
trót sinh ra Đặng Trần Thường
còn sinh thêm ra Ngô Thời Nhậm
đặt ngai vàng nơi tay thằng đánh dậm
ôi thiên cơ lịch số do trời
trót sinh ra làm cái kiếp con người
sống chung chạ với các loài thú vật
sống vô nghĩa đôi khi chật đất
không biết làm gì? đành mãi quốc cầu vinh
đứa dẫn đầu là gã Hồ Chí Minh
lũ theo sau là một bầy bấu xấu
tình thế ngả nghiêng bìm leo bờ dậu
đứa lên voi đứa xuống chó đều đều
bốn phía quê nhà vách lá tường xiêu
kẻ thống trị lại là phường trộm cướp
không nói năng chi? ăn thì đi trước
việc gian nan gian khó đổ tội cho nhau
73 năm dân tộc này không biết về đâu?

xuất thân là ba que xỏ lá
đá cá lăn dưa
theo đảng cướp cạn
làm lũ con lừa
làm thứ nô tài
làm quan thái thú
bao nhiêu tài nguyên thu hết
về cho chủ
ba tàu
làm vua ở Trung Nam Hải
bọn tay sai Ố Nàm
toàn là bọn chó dái

làng Sưa dẫn tới phố Đèo
toàn trà xanh ngắt nắng chiều nghiêng nghiêng
chập chùng phố chợ Thủy Nguyên
hết cao lại thấp 1 triền dốc cao
chung quanh là ruộng thuốc lào
về qua Phục Phả trúc rào làng xưa?

ở lại thì biểu tình
người Hoa người Hán
mà ra đi quê người
thì vài chục năm nữa
thì con cháu thành người Mỹ
người Tây
ngày xưa còn phân ra chó má
mộc tồn là con cầy
bây giờ biến mất
chỉ còn hạ cờ tây?
trên 100 năm nữa?
ai là Việt Nam đây?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.