Đặc Khu, những xâm lăng thầm lặng | Một chút lòng | Chạnh lòng

Posted: 13/06/2018 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

Đặc Khu, những xâm lăng thầm lặng

Tàu Cộng nhập nhằng mướn Đặc Khu
Nam dân rõ ý… lẽ nào ngu
Vân Đồn chẹn họng bày sâu kế
Phú Quốc dằn đuôi dựng độc mưu
Đông Hải trói chân bao bọc chận
Vân Phong mổ bụng vét vơ thu
Đồng bằng Sông Cửu đang khô… khóc!
Giãy chết… Việt Long bởi Bắc thù!

(GA, ngày 7-6-2018)

Một chút lòng

Xin gởi chút lòng với núi sông
Một mai ai biết có còn không?
Dương oai diễu võ quân Tàu Khựa
Mãi quốc cầu vinh lũ Việt Hồng
Lãnh thổ hẹp dần thương cõi Bắc
Trùng dương nhỏ lại xót bờ Đông
Ngênh ngang cỡi sóng bao “tàu lạ”
Bắt, giết… ngư dân giống Lạc Hồng!

 

Chạnh Lòng

Ai đứng bơ vơ ở cuối sông
Ngậm ngùi cố quốc mịt… tầng không
Thẳm thăm phương cũ cồn mây trắng
Man mác bờ tây vạt ráng hồng
Đất nước tan tành… cơn đỏ Hạ
Dân tình khốn khổ… cảnh sầu Đông
Bao giờ ngắm lại dòng sông Cửu
Hoa tím lục bình tấp… bến trong!

(GA 6-6-2018)

Nguyễn Minh Thanh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.