Nghĩ tạp chuyện đặc khu

Posted: 13/06/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

TUỔI TRẺ VN

cô trương tấm bảng viết câu
“phản đối giao đất cho Tàu…” hiên ngang
tôi tin tuổi trẻ Việt Nam
đến khi nước biến sẵn sàng đứng lên

 
BẪY ĐẶC KHU

bẩy mươi hay chín chín năm
xin đừng mắc bẫy thời gian ngắn dài
lên tiếng dõng dạc công khai
cho giặc thuê đất một ngày cũng không!

 
VÌ ĐÂU

dân biểu tình khắp nước ta
có ai bức xúc hỏi là vì đâu
vì dân nghèo sống gầm cầu
đất vàng quan chiếm cho Tầu nó thuê

 
KHÔNG CẦN

cảnh cáo bè lũ Ba Đình
dân đổ ra phố biểu tình hô to
không cần đảng / nhà nước lo
giặc vào dân sẽ đánh cho tan tành

 
TỪ LÂU ĐÃ CÓ ĐẶC KHU

chỉ bản đồ bạn tôi than
đặc khu chúng chọn rải quanh lưỡi bò
thú thực tôi chẳng còn ngờ
từ lâu chúng nắm đặc khu Ba Đình

 
CẢNH GIÁC

đặc khu quốc hội chớ bầu
thầy tôi chẳng chấm chỗ nào điểm ưu
nói khi giao dịch giao lưu
cần rõ bản chất tỳ hưu của Tàu (*)

(*) Tỳ hưu: con rồng chẳng có hậu môn
ăn bao nhiêu cũng không buồn thải ra.

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.