Thời lú lẫn | Vội vã hóa thân

Posted: 14/06/2018 in Quảng Tánh Trần Cầm, Thơ

Quảng Tánh Trần Cầm

Thời lú lẫn

lễ hội quá nửa đêm
phảng phất mùi sương khuya
đèn khắc khoải
ai lê lết, húng hắng ho
bóng chao
cuộc vui tàn lụi
theo ánh trăng lu của thờl lú lẫn

tôi, phàm phu điên đảo
cầm cố đất đai ông cha
non một thế kỷ
(đồn rằng) tôi bán rẻ tương lai con cháu
(đồn rằng) tôi thế chấp linh hồn cho quỷ
(đồn rằng) tôi tệ hơn đĩ, điếm cho mướn xác thân
một thờl lú lẫn

 

Vội vã hóa thân

(Whom the gods love, die young – Lord Byron)

trưa nắng ngộp
nhịp võng buồn héo hắt
khúc nam ai
ru trăn trở ngược dòng
đến và đi
không để lại dấu chân
cơn gió thoảng
cõi mênh mông
đồng vọng
nhân, phi nhân
hoa, phi hoa
vội vã hóa thân
không chờ, không đợi
ai ngóng, ai trông
hương gió thoảng
đâu thực, hư?
huyễn mộng?

Quảng Tánh Trần Cầm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.