Trời Yên Bái sương buông những lệ

Posted: 18/06/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

Tưởng niệm liệt sĩ cách mạng Nguyễn Thái Học (1902-1930) và mười hai đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại, bị thực dân Pháp xử chém ngày 17/6/1930.

theo những nơi nào trên quê hương
Yên Bái mọc lên một pháp trường
chiếc máy chém lù lù đứng đợi
những tử tù chết lúc tinh sương

một chuỗi tù mang một tội danh
tội làm cách mạng nhưng không thành
bước lầm lũi ra nơi hành quyết
giữa hai hàng đội lính khố xanh

bước rất mau lên đoạn đầu đài
đầu cạo trọc mắt chẳng nhìn ai
trước cái chết người anh sừng sững
như tượng đồng trong bóng sương vây

mười hai người lần lượt chết sau
hiên ngang cho đến lúc rơi đầu
bỏ cuộc đời đi vào lịch sử
tiếng anh hùng muôn thuở cao rao

giết mười ba người hay nghìn người
thù hận dân Nam vẫn mãi nuôi
nuôi đến ngày đuổi thực dân Pháp
phá gông cùm nô lệ mới thôi

anh hét lớn Việt Nam vạn tuế!
trời Yên Bái sương buông những lệ
và mạng anh thôi thế là xong
để Việt Nam đeo một tang chung

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.