Dòng máu Lạc Hồng

Posted: 28/06/2018 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly


Trần Bình Trọng
Tú Duyên

Đã là người ai chẳng mang trong người dòng máu,
Nhưng máu đỏ tươi mới là máu Lạc Hồng.
Từ bốn ngàn năm đuổi giặc cứu non sông
Dòng máu ấy không bao giờ ngưng chảy.

Máu Lạc Hồng làm nên những anh hùng vĩ đại.
Từ Trưng Vương, Ngô, Đinh, Lý, Lê, Trần…
Máu Lạc Hồng rần rật chảy trong thân,
Tuôn đầu giáo, lưỡi gươm diệt thù, giết giặc.

Có máu Lạc Hồng mới có Phù Đổng Thiên Vương roi thần ngựa sắt,
Mới có mười năm Lam Sơn tụ nghĩa dựng cờ…
Máu Lạc Hồng trước gươm thù vẫn sang sảng đọc thơ,
Trước giặc dữ không bao giờ khiếp nhược.
Máu Lạc Hồng, trước hiểm nguy không hề lùi bước.
Chớ khinh mạn: “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”
Vì: “Đằng Giang tự cổ huyết du hồng!”.

Máu Lạc Hồng là Vạn Kiếp, Chi Lăng,
Là Hàm Tử, Chương Dương, Đống Đa nghìn thu sống mãi.
Máu Lạc Hồng là máu chiến binh phơi thây ngoài biên ải,
Là máu anh hùng giữ đảo Hoàng Sa,
Là máu anh hùng giữ đảo Gạc Ma.

Là đỉnh Hoàng Liên giáo gươm chọc trời nhọn hoắc,
Là Trường Sơn uy nghi ngang tàng cao ngân ngất
Là ầm ầm tiếng sóng Cửu Long Giang,
Là chiến tích chói lòa trong quốc sử nhiều trang
Là ác mộng, là mồ chôn quân xâm lược.
Máu Lạc Hồng đỏ tươi, không lai dòng máu đen bán nước,
Bán giống nói, bán tổ quốc cầu vinh.

Kha Tiệm Ly
Nguồn Facebook Khatiemly Haohan

Đã đóng bình luận.