Trao đổi | Mạc Đĩnh Chi

Posted: 29/06/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện
Về Mạc Đĩnh Chi

Trao đổi

vua Trần Nhân Tông phán:
tài năng của khanh “văn tài võ lược”
một đấng anh tài,
tiếc là khuôn mặt của khanh xấu xí quá!

Mạc Đĩnh Chi khoanh tay thưa:

– Triều đình mở khoa thi là để chọn nhân tài
ra giúp nước giúp dân,
gánh vác việc nặng việc nhẹ
với văn võ bá quan.
Chớ có phải thi tuyển ra làm kép hát Hồ Quảng & Cải Lương đâu
mà cần phải có nhan sắc chim sa cá lặn
cùng bộ mặt đẹp trai?

Vua nghe xong bèn đứng bật ngay dậy,
vòng tay xá Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi một cái
rồi mở kim khẩu:

“Khanh bỏ qua cho,
tổ tiên của trẫm vốn là dân chài lưới ở Xuân Trường Nam Định,
chỉ có sức mạnh kéo vó, kéo lưới, vai đẩy thuyền lên bãi,
nhờ hoàn cảnh thời cơ núp gấu váy đàn bà
và thủ đoạn hạ cấp mà cướp được ngôi nhà Lý,
ngay trẫm chữ thiên chữ địa cũng không biết,
cũng may có quan trạng dậy cho
mới sáng tỏ tầm mắt.”

 

Mạc Đĩnh Chi

I.
nội tổ bảy đời của Mạc Đăng Dung
tân khách của Chiêu An Quân Trần Ích Tắc
có thực tài tốt nghiệp thái học sinh
đời vua Trần Anh Tôn
làm chức lớn mấy lần đi sứ nhà Nguyên
mang tài học “sách sử kinh luân”
nhưng những vác lão nắm binh quyền
toàn là thứ Triết Biệt Tha Lôi
chữ bẻ làm đôi không biết
thành ra đi sứ là đi chơi cho vui?
chỉ là công cốc
nhưng được sứ Cao Ly tâm phục khẩu phục
thương mến
mời qua Cao Ly làm thượng khách
và gả ái nữ cho
cứ mỗi lần đi sứ là có thêm môt đứa con
lần đầu con trai lần sau con gái
đầu thế kỷ 20 có về Việt Nam
nhận họ nhận hàng
tin tức này có đăng trên
Đông Dương tạp chí

hoa muôn hương & muôn sắc
thơ muôn hình ngang dọc
y chim nguyệt bay bổng lên trời cao
thả ra tiếng hót
như chim én bay là là
như chim hoàng hạc hồng hạc
bay vút lên trời xanh mất hút

II.
chỉ có người tài mời hiểu được người tài
danh sĩ Mạc Đĩnh Chi
dưới mắt vua thuyền chài nhà Trần
không đáng giá đồng xu teng
dưới mắt bọn du mục chăn dê nhà Nguyên
không đáng bộ lông cừu
nhưng dưới mắt sứ thần Cao Ly
là một khối vàng
ôi một danh tài?
biết ai là tri âm tri kỷ?

Trương Chi chỉ có tiếng hát
thì thiên hạ đòi lại phải đẹp trai
vừa đẹp trai vừa hát hay
thì lại phải giầu?
Mạc Đĩnh Chi xấu
nhưng học giỏi tài cao
dưới mắt nhìn chung chung
không hơn gì Trương Chi?

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.