Nếu hôm nay

Posted: 02/07/2018 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu
Gởi thế hệ trẻ đang đấu tranh tại quê nhà

nếu hôm nay
tôi còn hai mươi tuổi
tôi sẽ về
dù gió sáng mưa đêm
tôi sẽ về
chia sớt với anh chị em
niềm tin cùng hệ lụy
tôi sẽ về
ngày đi đêm nghỉ
tôi sẽ về
bằng khối óc con tim
tôi sẽ về
góp trắng thay đen
nghiêng vai cùng gánh vác.

tuổi đời tôi
dù hai mươi nhân bốn
tôi vẫn hứa với lòng
chia bốn làm hai mươi
để tấm thân già
tìm sức sống thanh niên
đứng cùng anh chị em
đối đầu với ươn hèn, bạo lực
đứng cùng anh chị em
trong giờ phút vươn lên
của hồn thiêng sông núi

các anh chị em ơi
từ Nam Quan đến mũi Cà Mau
trên cao nguyên xuống vùng biển đảo
nơi phố thị về chốn thôn quê
bất cứ nơi nào
có anh chị em
nắng đội trên đầu
mồ hôi tẩm trán
nhân danh Tổ Quốc
lên án lũ tội đồ
bán nước cầu vinh
cho hồn tôi theo với.

Trang Châu
29-06-2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.