Từ Lê Hiếu Đằng đến Hạ Đình Nguyên

Posted: 06/07/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh
(Bài thơ thay nén nhang tưởng niệm các anh)

 
Lê Hiếu Đằng (1944-2014)Hạ Đình Nguyên (1942-2018)

Tôi đã từng khóc Lê Hiếu Đằng lúc mất
Bây giờ đến Hạ Đình Nguyên
Những hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất
Dám sống hiên ngang trước một thể chế ươn hèn

Làm người tự do khó hơn cả tu thiền
Đâu phải lên non dựng chòi là thân tâm thoát tục
Chết làm thần, sống làm dân
Phải dám chiến đấu giữa cuộc đời oan khuất nhất

Bọn phản bội bắn vào quá khứ bằng súng lục
Chúng bất cần tương lai đại bác phủ đầu
Chúng ngậm miệng ăn đồng tiền bán nước
Chúng tưởng rằng gò Đống Đa gươm Nguyễn Huệ rỉ từ lâu

Các anh không làm Đặng Dung trước thế sự bể dâu
Các anh xuống đường cùng nhân dân, viết tuyên ngôn tố cáo
Bất chấp đòn thù tiểu nhân, đòn vu khống của bầy sâu
Các anh lặng lẽ đứng lên đòi công đạo

Thời mạt pháp, anh hùng không nơi nương náu
Lớn lên từ nhân dân nên khi chết cạnh đồng bào
Rồi đầu kêu trả đầu, máu sẽ kêu trả máu
Nhớ Lê Hiếu Đằng, Hạ Đình Nguyên hồn ngang dọc nơi đâu

5-7-2018
Bùi Chí Vinh
Nguồn: tác giả gửi

Đã đóng bình luận.