A-lô 1.2.3

Posted: 06/07/2018 in Nguyễn Hiền, Thơ

Nguyễn Hiền

Tôi gõ 1.2.3 trên trang facebook
trước câu hỏi bạn đang nghĩ gì?

a-lô 1.2.3
đó là âm thanh thường được nhiều ngưởi thử micro

a-lô 1.2.3
gần đây trên trang facebook của tôi
lại có thêm câu hỏi
đây có phải là tin spam không?

cái quyền được viết bị thu hẹp
và không thể chia sẻ với mọi người
bởi những gì bạn viết
bạn chia sẻ
đều có thể trở thành tin spam
và bị xóa

a-lô 1.2.3
chắc chắn không phải là tin spam
bởi tôi đâu có viết gì
tôi chỉ thử micro
không thể kết luận
tôi vi phạm luật an ninh mạng

Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.