Đất vòng đai vay phóng xạ

Posted: 03/08/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

thức giả dội lòng. ngăn
hành thân ngu dân. hả?
trí năng giả thượng thặng
khoe đời nhặng hạt nhân

sử nghiên hỏi cuộc đất nầy
trăm dân phiền gạt đất đai
nhỡ lò điện vỡ, sum vầy ở đâu

điện hạt nhân. nhất ngầu
khoe trùm đông nam á
ồ! núi lửa vành đai
động đất. nào biết ngày

quê mỏng, gồng đuối bão xoay
điếc, vênh cách mạng nở mày
không may phóng xạ mới hay lỡ thời

muôn dân vỡ, xuống đời
trắng dã cá biển, phơi
văn minh chờ, đứng đợi
nhiếc phận hèn phơi gan

không gian hẹp, phóng xạ loang
con biển di tản lên ngàn
trắng tay, mòn mỏi nhớ làng bỏ hoang

Viên Dung
29/09/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.