Bài thơ [đầu] tháng tám

Posted: 06/08/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi, cháu ngoại Olly

anh Hai Teddy của con Ôn viết rất [nhiều] Thơ
con thì Ôn quên [chưa] có bài Thơ [thẩn] nào
bởi tin tức quê nhà khiến lòng Ôn bát nháo
sực nhớ cháu Olly giờ tám-tháng-tuổi đời

làm bài Thơ này mừng con thêm tuổi mới
giờ đang tính-tháng-tuổi-đời chưa tính-tuổi-năm
chờ đợi tới thôi nôi là con lẩm bẫm
đi đứng nói năng hòa nhập dòng Đời

nơi Đất Mới con nhận quà Tuổi Mới
(cuộc thế dòng trôi hai thế hệ qua rồi!)
giờ ngồi dưới Hiên Trăng ngó thăng trầm trôi nổi
lực bất tòng tâm Ôn chỉ có bài Thơ…

mai mốt lớn khôn rồi con thấu nhớ
Ôn Ngoại hồi xưa phiêu giạt phương trời
có quê nhà mà Ôn không ở nổi
phải dắt Mạ con đi tới chốn xa nhà

Ôn chỉ nói ngấn thôi nói nhiều chi ngạ
khi lớn khôn rồi con ắt thấu lòng Ôn
giờ cứ mần Thơ mừng-con-thêm-tháng lớn
vậy thôi!. Ngày tháng cứ dần trôi…

viết dưới hiên trăng 01/08/2018
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.