Biết làm gì

Posted: 06/08/2018 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

biết làm gì khi anh ở đây
ơi cư sĩ…
rủ anh ngồi thiền
ngồi nghe tiếng lòng ta
ngân theo gió hát?

biết làm gì khi anh ở đây
người đàn ông ruổi rong
hành trình tâm linh xa lơ xa lắc…
rủ anh ngồi trông nước mắt
lăn trên mi đời?

biết làm gì khi anh chơi vơi
muôn trùng tin yêu hệ lụy…
ta cứ ngồi đó nhìn vào bóng tối
có thấy vết nứt thời gian
nỗi khốn cùng ứa ra như mật
mật đêm
– mật tuổi trẻ dị thường?

ơi anh
ta như vết thương…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.