Tự vấn trước gương

Posted: 06/08/2018 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Có thể bệnh vì sức khỏe yếu
Có thể nhói tim, có thể tiểu đường
Có thể rối loạn tiêu hóa và đau các khớp
Nhưng không bao giờ vô cảm trước quê hương

Có thể khinh khoái giang hồ theo kiểu Tú Xương
Có thể bẻ nạng chống trời như Cao Bá Quát
Có thể cuối cùng thành một lưỡi gươm
Nhưng không bao giờ đâm vào phận người đói khát

Lưỡi gươm dành để chặt đầu kẻ ác
Chặt bằng thơ hay bằng kim loại có hề gì
Có thể khép lại một thời lang bạt
Nhưng không bao giờ luồn cúi trước quyền uy

Có thể nằm, ngồi và cũng có thể đi
Có thể bay dù không có cánh
Có thể tử biệt có thể sinh ly
Nhưng giặc đến thì đàn ông phải đánh

Có thể đón nhận về mình bất hạnh
Miễn là nhân dân thoát được ách giặc Tàu
Miễn là quét sạch bọn tay sai bán nước
Gìn giữ quốc hồn quốc túy đến ngàn sau !

04-8-2018
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.