Lời suối | Niềm riêng

Posted: 10/08/2018 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Lời suối

Sao nàng về để suối tương tư?
Nàng đến rồi đi chẳng tạ từ
Môi nhoẻn cười—nụ hoa hé nở
Mắt ngây nhìn—sóng nước hồ thu
Mơ màng dáng nọ hơi sương đọng
Dìu dặt hồn ai tiếng sáo ru
Sơn nữ ơi ta buồn muốn khóc
Sao nàng về để suối tương tư?

 

Niềm riêng

Có những nỗi niềm sâu kín nhất
Sầu tư khó thổ lộ cùng ai
Mây trôi tuyệt tích không nhòa xóa
Nước cuốn mù tăm chẳng nhạt phai
Lỡ gặp giữa đường e vướng bận
Muốn nhường chung mộng ngại dông dài
Âm thầm châu lệ hằng đêm nhỏ
Vụng dại câu thơ mải giũa mài

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.