Mơ hồ một nỗi đau

Posted: 13/08/2018 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

tận trong huyết quản
ngộ chứ, âm thầm theo truyền thống
chừng xa xôi mà gần gũi
từ cổ tích đến hiện tiền
nghìn năm bắc thuộc còn nguyên
đã bao uy quyền chống chỏi

em giáp mặt hiện thời vấy bóng
đè tự nghìn năm ấy răn đe
núi rừng nghe sóng biển muộn phiền
ven nhà, biển rền đau vô tận
sóng hận tràn, khiếp nhược làm thinh
buồn cơ man! giấu ươn hèn giả nhịn

tiềm ẩn xâm thực, em thừa biết
đất đai mưu mô kiếm chác quyền lực
hồn sông núi rấm rức thắp lên tim
bóng lệ thuộc rình rập tái sinh
bẫy lộc đính, nợ cài khó giải
ngôi ngai hoá giải, há miệng mắc quai

chiến bại hất ta làm khách
bờ quê ức hiếp, đất khách buồn lây
độc quyền ách tắc
thức thời khó lay
đêm sầu đếm nỗi đau cay
cơn say quyền thế nào hay nỗi buồn

Viên Dung
01/07/2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.