Vàng lá me bay [ngày đó] Nha Trang

Posted: 13/08/2018 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao
gởi Nha Trang & trường Nữ Học và, em…

nhớ buổi hẹn tình cổng trường Nữ Học
em dõi trông người [về] từ Phố Mù Sương
áo trắng tóc thề vờn lá Me bay lượn
vướng tuổi học trò vầy cuộc nhớ thương nhau

ngày chúng mình chưa từng cuộc nương dâu
tuổi-ô-mai thương nhớ người nhập cuộc
hai cổng trường theo dòng trôi xuôi ngược
phố Núi Mù Sương & phố Biển – Nha Trang

hồi tầm [tã] nhau chưa vầy cuộc tan hàng
em hồn nhiên cổng trường xưa phố Biển
lá Me bay xóm Ga điếng hồi còi đưa tiễn
ta xuống đèo Krông Pha nôn nóng tìm em

thế cuộc dòng trôi loạn lạc đảo điên
em lạ dáng hồi nào cổng trường Nữ Học
lá Me rơi vàng nắng hanh tuổi ngọc
ta cứ vời trông hoài biển nắng mùa lá bay

Nha Trang một thời còn nắng [sót] đâu đây
ngọt sớt chia nhau ly chè Hiển Khánh
con đường Duy Tân dọc dài bờ cát trắng
biển sóng dìu nhau níu tình về Cầu Đá

từ phố núi về Nha trang xa lạ
may [mà] có em đưa đón cuộc tình đầy
mới thấu nha-trang-một-thời giú lại đây
câu chữ tình Thơ rải suốt bờ cát trắng

ngày tầm em ta sương mù nương nắng
qua đèo Rù Rì rình rập nỗi-tình-riêng
áo-trắng-tóc-thề-em [vẫn] nhìn lúng liếng
thấy nhau rồi điểm hẹn. đến. Nha trang

biển-nắng hiền hòa thuở nào thầm lặng
nay dữ dằn [đau] ngập dấu chân người lạ
mai lấn mốt lần hồi rồi bôi xóa
thuở vàng lá me bay [ngày đó] Nha Trang….

viết dưới hiên trăng 08/08/2018
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.