Chưa bao giờ

Posted: 15/08/2018 in Thơ, Đạt Giả Dương Thanh Lương

Đạt Giả Dương Thanh Lương

Chưa bao giờ nước nầy đầy chuyện lạ,
Dân coi quan như lũ sói nội thù.
Chuyên dối trá phường côn an, khuyển mã,
Mặt nọng heo mồm lếu láo tinh ma.

Nước thải độc cá nằm phơi trắng dã
Dân làng chày tơi tả rầu đứng trông.
Chúng mồm phịa nước hãy còn tắm đã,
Nhìn trò hề ta đau đớn khóc ròng.

Chưa bao giờ nước nầy đầy chuyện ngông,
Dân chết đói tham quan nhà nghìn tỷ
Trẻ đến trường đeo dây cáp qua sông,
Trùm đảng cướp chôm bồ con hủ hỷ.

Chưa bao giờ nước nầy đầy kỳ dị,
Cướp đất dân cống hiến lũ tàu phù.
Bắt một nữ dăm chục tên vũ khí,
Những đầu têu tuyên bố rặc lời ngu.

Đạt Giả Dương Thanh Lương
(10-08-2018, nhân vụ Huỳnh Thục Vy bị bắt)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.