Chính khách chính khứa | Hết hè rồi lại sang thu

Posted: 15/08/2018 in Chu Vương Miện, Thơ

Chu Vương Miện

chính khách là vì dân vì nước
vì dân tộc vì đồng bào
chính khứa là vì cài hầu bao
là ba phải
dựa thế để kiếm chác kiếm ăn
chế độ nào thì cũng bám vào
ăn hại
đái nát

Chính Chị Chính Chó
làm chính trị có chính khách
làm chính chó có chính khứa
ngoài lề ngồi lê đôi mách
mạnh anh nào anh nấy sủa
ồn ào vô trật tự

người chân tu
kẻ tay tu
người đi đi lại lại
kẻ cho chân trong tù?
nhất nhật tại tù
thiên thu tại ngoại
kẻ khôn kẻ ngu đều dại gái
nhìn thấy “cái thiên cổ chi mê”
thì quỳ xuống
lậy mãi?

số phận các nhà văn nghệ văn ngheõ
đa số là thơ dăng chèo bẻo
đi tham dự chó và hội thảo
đa số là ma cạo
có anh bò bằng bốn chân
có anh qùy lết bằng hai chân
có anh giống ếch
nuôi trong gáo dừa tròn vo trắng hếu
có anh chỉ lăn không đi
có anh nhẩy lò cò
có anh đi bằng chiếc ghế

 

Hết hè rồi lại sang thu

Hết hè rồi lại sang thu
hết mùa nhãn lộng tới mùa cúc sang
xung quanh luống cải hoa vàng
cũng xong mùa cúc đang tàn giữa sân
vời trông xa lại thoáng gần
bụi cây chuối sứ lòng thòng những hoa
hè tàn cây lựu nhà ta
phượng trơ toàn trái trường xa xa rồi
kiếp ta xong đến kiếp người
cái vòng luẩn quẩn khứ hồi còn quay
hết đêm rồi lại qua ngày
hết làn gió thổi chốn này chốn kia

đứa anh hùng
đứa thuyền quyên
đứa thuyền thúng
đứa húp lạp chúc
đưá nhai lạp xường
đứa nằm đất đứa nằm giường
đứa uống nước đái
đứa uống nước đường
đứa cứ sống đứa cứ thác
đứa nào no cứ cười
đứa nào đói cứ ngáp
đứa nào gáy ò e
đứa nào kêu cạp cạp
đứa nào cởi truồng
đứa nào miệng có gang có thép
đứa nào là rắn rết
đứa nào là bọ cạp
thằng no đứa đói
thằng gọi đứa vâng
thằng đeo súng sáu
thằng mang gông

Chu Vương Miện
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.