Vòng tay Huế | Thiền sư ẩn sĩ gặp Trang Chu

Posted: 15/08/2018 in Ngô Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Vòng tay Huế

(vài vần thô thiển tặng người văn chương Hồ Đình Nghiêm, Người Gia Nã Đại gốc Huế)

Lưu vong hề…
cúi mặt làm thinh
Gặp nhau hề…
huynh đệ giao tình
Mươi chén chưa say đời Đỗ Phủ
Mấy ngày sao hết chuyện Trang Sinh
Vương vấn hương hoa dài mộng ảo
Phút giây tu dưỡng chút an bình
Xin mời… thí chủ vào am tự
Nhắp chén thiền trà nhớ Đế kinh

Ngô Đình Chương
(Thiền Sư Xóm Núi)

 

Thiền sư ẩn sĩ gặp Trang Chu

Giữa đường gặp gỡ luyến lưu tình
Ước hẹn tiền duyên chốn Đế kinh
Cố cựu hoàng hoa chung đối ẩm
Tri âm cầm khúc điệu Nam Bình
Bến xưa hoa rụng lời tương biệt
Mây biếc âm vang tiếng lặng thinh
Khoảnh khắc bâng khuâng khươi chuyện cũ
Chập chờn bướm mộng hóa Trang Sinh

Yên Nhiên

Nguồn: Yên Nhiên gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.