Tình thơm màu giấy mới

Posted: 16/08/2018 in Âm Nhạc, Duy Linh, Mộc Thiêng, Nguyễn An Bình

Mộc Thiêng

Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Mộc Thiêng; Tiếng hát: Duy Linh
ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.